En compliment d’el que s’estableix en el Reglament Europeu UE 2016/679 RGPD i la Llei orgànica de Protecció de Dades LOPD, l’informem del següent:

 

a) Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament.

Comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers titularitat de Drop Campers SCC , com a Responsable del Tractament, amb NIF F67280107 i email de contacte info@dropcampers.com

b) Modalitat de recollida i tractament de les dades.

Les dades nomeni, correu electrònic i número de telèfon, es recullen directament de l’interessat a través del formulari de contacte de la nostra web corporativa, des d’on pot accedir a tota la informació necessària que preveu la llei i que ve recollida en aquest document. El tractament es realitza mitjançant instruments automatitzats en compliment de la normativa i de conformitat amb els principis de correcció, licitud, transparència i tutela de la seva confidencialitat i drets. El nostre sistema informàtic està estructurat de manera que es pugui prevenir la pèrdua de dades, usos il·lícits o no correctes i accessos no autoritzats, complint amb les normes de seguretat exigibles.

c) Finalitat del tractament – Consentiment exprés.

Les seves dades de recapten i tracten amb la finalitat de poder-li prestar els nostres serveis, així com per a atendre les seves sol·licituds i mantenir-li informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis. Aquesta comunicació es podrà efectuar mitjançant qualsevol canal electrònic o imprès. La base que legitima el tractament de les seves dades és l’atorgament del seu consentiment exprés en marcar la casella corresponent del formulari de contacte i que dóna fe de l’exactitud i actualització d’aquests, que ha estat informat de manera comprensible, precís i inequívoc de l’ús i tractament que s’apliquessin a les seves dades, dels drets que li assisteixen, tot això perquè Drop Campers SCC els pugui utilitzar única i exclusivament per a la fi concreta del servei contractat.

Les dades comunicades seran únicament els estrictament indispensables per a l’execució de la prestació sol·licitada: enviament de pressupostos, respostes a consultes i informació comercial. La comunicació d’aquestes dades és obligatòria per a poder donar execució als serveis que se li han ofert i una possible denegació de la comunicació per la seva part comportarà per a aquesta empresa la impossibilitat de complir amb les prestacions acordades.

d) Destinataris als quals se’ls pot comunicar les seves dades.

Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte quan sigui necessari i indispensable (o, en tot cas, funcional) per al desenvolupament dels serveis que ens ha sol·licitat o existeixi una obligació legal. Es realitzaran altres possibles comunicacions a altres subjectes (autoritzats, nomenats i instruïts específicament pel Responsable). Les seves dades no es difondran a tercers sense que vostè hagi prestat prèvia i expressament el seu consentiment i no seran objecte de transmissió, en cap concepte, a tercers països fora de la UE.

e) Durada de la conservació de les dades de caràcter personal.

Les seves dades de caràcter personal es conservaran només durant el temps considerat útil per a l’execució de la prestació sol·licitada o per a la gestió d’activitats administratives posteriors, Drop Campers SCC es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitats i a retornar-los a l’interessat o destruir-los una vegada finalitzada la relació contractual.

f) Drets de l’interessat i revocació del consentiment prestat.

Vostè té dret a sol·licitar al titular, en qualsevol moment, l’accés a les seves dades, així com la rectificació, la cancel·lació o la portabilitat d’aquests. Així mateix té dret a sol·licitar la limitació del tractament o oposar-se a aquest. A més, podrà revocar en qualsevol moment els consentiments prestats a través de la present nota informativa, dirigint la seva sol·licitud a info@dropcampers.com o C/ Major, 8, 08782 La Beguda Alta, aportant acreditació de la seva identitat. En cas que consideri que les seves dades hagin estat tractats de manera il·legítima, té dret a dirigir-se a l’Autoritat de Control per a presentar una reclamació.

g) Processos decisionales automatitzats.

El titular no utilitza, de cap manera, processos decisionales automatitzats concernents a les seves dades de caràcter personal.